Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:31:01
Uzmi ovo i...
1:31:03
ne opiri se.
1:31:06
Ne mogu
1:31:08
Vidi,
1:31:09
ako me voliš, uzeæeš ga
1:31:11
i brinuæeš se o sebi.
1:31:28
Vratiæu se.
1:31:38
Gubi se napolje!
1:31:41
Bad, ja sam.
1:31:43
Ti si?
1:31:44
Nema proklete knjige!
1:31:48
- Gde?
- Stojiš na njoj.

1:31:52
Ovo?
1:31:54
Da, to.
1:32:00
Skuvaæu kafu.
1:32:02
Oh, to je stvarno suptilno.
1:32:04
Zašto me ne ubaciš pod hladan
tuš kada si u stvari kod toga?

1:32:08
Nije loša ideja.
1:32:10
Isuse! Uðeš ovde,
1:32:13
uðeš ovde kao moja žene
1:32:16
i pogledaš me tako kao
da moram da sredim sobu.

1:32:19
Hteo si knjigu? Pa, imaš knjigu.
1:32:24
Bar stavi brojeve strana na nju.
1:32:26
"Bar stavi brojeve strana na nju."
1:32:30
Nisam beba!
1:32:32
Nije potrebno da mi se ovako povlaðuje!
1:32:35
Ne! Neæu!
1:32:37
Odbijam da mi se tako obraæaš!
1:32:40
Pretpostavljam da nikad
neæeš preboleti takvog èoveka.

1:32:47
Vrlo je bolno
1:32:49
zaljubiti se u nekoga u èetiri zida
1:32:54
gde deliš sve.
1:32:57
Biti tih kada rade...

prev.
next.