Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:32:00
Skuvaæu kafu.
1:32:02
Oh, to je stvarno suptilno.
1:32:04
Zašto me ne ubaciš pod hladan
tuš kada si u stvari kod toga?

1:32:08
Nije loša ideja.
1:32:10
Isuse! Uðeš ovde,
1:32:13
uðeš ovde kao moja žene
1:32:16
i pogledaš me tako kao
da moram da sredim sobu.

1:32:19
Hteo si knjigu? Pa, imaš knjigu.
1:32:24
Bar stavi brojeve strana na nju.
1:32:26
"Bar stavi brojeve strana na nju."
1:32:30
Nisam beba!
1:32:32
Nije potrebno da mi se ovako povlaðuje!
1:32:35
Ne! Neæu!
1:32:37
Odbijam da mi se tako obraæaš!
1:32:40
Pretpostavljam da nikad
neæeš preboleti takvog èoveka.

1:32:47
Vrlo je bolno
1:32:49
zaljubiti se u nekoga u èetiri zida
1:32:54
gde deliš sve.
1:32:57
Biti tih kada rade...
1:33:00
nekada danima.
1:33:03
Biti...
1:33:05
unet u to,
1:33:08
u njih,
1:33:09
njihovo telo, duh.
1:33:12
Biti...
1:33:14
obožavan i...
1:33:17
uveæan, obesmræen.
1:33:21
A onda pobrinuti se za to…
1:33:26
njima…
1:33:28
Badu
1:33:31
to je posao
1:33:33
Doneo sam ti nešto. Ja sam…
1:33:36
ti ostavio svog Sv. Kristofera…
1:33:39
u svojoj kancelariji.
1:33:48
Oh, da, kopèa je bila polomljena.
1:33:52
Daæu ga da se popravi.
1:33:54
Hvala mnogo.
1:33:55
Hvala ðavolski mnogo.

prev.
next.