Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:33:00
nekada danima.
1:33:03
Biti...
1:33:05
unet u to,
1:33:08
u njih,
1:33:09
njihovo telo, duh.
1:33:12
Biti...
1:33:14
obožavan i...
1:33:17
uveæan, obesmræen.
1:33:21
A onda pobrinuti se za to…
1:33:26
njima…
1:33:28
Badu
1:33:31
to je posao
1:33:33
Doneo sam ti nešto. Ja sam…
1:33:36
ti ostavio svog Sv. Kristofera…
1:33:39
u svojoj kancelariji.
1:33:48
Oh, da, kopèa je bila polomljena.
1:33:52
Daæu ga da se popravi.
1:33:54
Hvala mnogo.
1:33:55
Hvala ðavolski mnogo.
1:34:02
A dala sam mu deo života,
1:34:05
i uradila sam to dobrovoljno.
1:34:11
I...
1:34:13
htela bih da kažem.
1:34:17
I ja...
1:34:20
nikada nisam ranije, da...
1:34:24
sam bila…
1:34:27
veoma zaljubljena u …
1:34:30
velikog, velikog èoveka.
1:34:35
Koji uprkos svemu
1:34:39
nije poznavao
1:34:41
Ijubav.
1:34:52
- Drago mi je da te vidim.
- Da.

1:34:54
Doðite momci.

prev.
next.