Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:34:02
A dala sam mu deo života,
1:34:05
i uradila sam to dobrovoljno.
1:34:11
I...
1:34:13
htela bih da kažem.
1:34:17
I ja...
1:34:20
nikada nisam ranije, da...
1:34:24
sam bila…
1:34:27
veoma zaljubljena u …
1:34:30
velikog, velikog èoveka.
1:34:35
Koji uprkos svemu
1:34:39
nije poznavao
1:34:41
Ijubav.
1:34:52
- Drago mi je da te vidim.
- Da.

1:34:54
Doðite momci.
1:35:38
Sada nisam
1:35:40
èovek više
1:35:42
Ne više.
1:35:45
I crna nagrada za hujanje života
1:35:49
Udisao vazduh,
1:35:52
umiruæi od kuèki!
1:35:56
Uredni i mirni
1:35:59
u mojoj gugutavoj sobi

prev.
next.