Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:37:23
Satovi bez ruku!
1:37:26
Zauvek otkucavajuæi vreme
1:37:29
bez da znaju koliko je sati!
1:37:41
Isuse,
1:37:42
Mislim da sam…
1:37:46
Mislim da sam gladan…
1:37:49
Ja…
1:37:52
Mislim da sam…
1:37:53
samo malo...
1:37:56
umoran.
1:38:00
To je u redu.
1:38:02
Da ti donesem nešto za jelo i onda...
1:38:06
spojiæemo te stranice.
1:38:11
Ne, ne, ne.
1:38:13
- Zar ti niko nikada nije rekao?
- Rekao šta?

1:38:17
Da su svi kraljevi konji
i svi kraljevi Ijudi

1:38:23
ne bi mogli ponovo
spojiti Hampti Damptija.

1:38:41
Sela sam sa tobom,
1:38:43
Okaèio si se na mene težinom medveda,
1:38:46
teškom posle kafe...
1:38:48
koja ima poslednju reè iz raja.
1:38:50
Vratila se dovoljno živa da
nahrani crni jezik žirafe.

1:38:54
Pejzaž seæanja
1:38:57
je ogroman.
1:38:59
Gde muškarci i žene
stvarno mrze jedni druge.


prev.
next.