Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:38:00
To je u redu.
1:38:02
Da ti donesem nešto za jelo i onda...
1:38:06
spojiæemo te stranice.
1:38:11
Ne, ne, ne.
1:38:13
- Zar ti niko nikada nije rekao?
- Rekao šta?

1:38:17
Da su svi kraljevi konji
i svi kraljevi Ijudi

1:38:23
ne bi mogli ponovo
spojiti Hampti Damptija.

1:38:41
Sela sam sa tobom,
1:38:43
Okaèio si se na mene težinom medveda,
1:38:46
teškom posle kafe...
1:38:48
koja ima poslednju reè iz raja.
1:38:50
Vratila se dovoljno živa da
nahrani crni jezik žirafe.

1:38:54
Pejzaž seæanja
1:38:57
je ogroman.
1:38:59
Gde muškarci i žene
stvarno mrze jedni druge.

1:39:02
Znala sam to.
1:39:05
Ti si još jedan Hamlet.
1:39:07
Kako mornarska poslovica kaže,
1:39:10
more ne odbija reku.
1:39:13
Ima li neèeg kao lice èoveka gubitnika?
1:39:16
Vojnik, bokser, Ijubavnik, deèak.
1:39:21
Oni znaju. Velièina pada...
1:39:23
Samo Amerikanac bi poneo kanarinku
1:39:25
sa sobom u rudnik.
1:39:28
Samo Amerikanac bi napravio sport
1:39:30
tamo gde možeš da
ukradeš domaæi i pobediš.

1:39:33
samo hoæe da napusti scenu.
1:39:36
Lepo te ostavljam
1:39:38
U prašini,
1:39:40
U džungli,
1:39:42
osvetljen u tvojoj senci
1:39:58
Prekrsti prste.

prev.
next.