Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:39:02
Znala sam to.
1:39:05
Ti si još jedan Hamlet.
1:39:07
Kako mornarska poslovica kaže,
1:39:10
more ne odbija reku.
1:39:13
Ima li neèeg kao lice èoveka gubitnika?
1:39:16
Vojnik, bokser, Ijubavnik, deèak.
1:39:21
Oni znaju. Velièina pada...
1:39:23
Samo Amerikanac bi poneo kanarinku
1:39:25
sa sobom u rudnik.
1:39:28
Samo Amerikanac bi napravio sport
1:39:30
tamo gde možeš da
ukradeš domaæi i pobediš.

1:39:33
samo hoæe da napusti scenu.
1:39:36
Lepo te ostavljam
1:39:38
U prašini,
1:39:40
U džungli,
1:39:42
osvetljen u tvojoj senci
1:39:58
Prekrsti prste.
1:40:00
Iza leða.
1:40:03
Stisni moje.
1:40:06
Dok ne puknu.
1:40:09
Morao sam da znam.
1:40:11
Da si samo obeæavala.
1:40:19
Obeæavanje.
1:40:22
Obeæavanje.
1:40:28
. Zubati osmeh
1:40:30
Kovrdžavi stil.
1:40:33
U zadnjem dvorištu.
1:40:37
Sve vreme.
1:40:39
Morao sam znati.
1:40:41
Da si samo obeæavala.
1:40:50
Obeæavanje.
1:40:52
Obeæavanje.
1:40:58
Obeæavam ti.

prev.
next.