Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:01
Yürüyebilecek mi?
:11:03
Önce yaþayabileceðinden
emin olalým.

:11:33
Alex yaþýyor mu?
Frida!

:11:36
O iyi mi?
Yaralanmýþ ama ciddi bir þeyi yok.

:11:39
Dün sen kendinde
deðilken uðradý.

:11:43
Peki ya annem?
:11:45
Onlar için bu çok fazla.
Evde bekliyorlar.

:11:48
Ne kadar zamandýr buradayým?
:11:50
Üç haftadýr.
:12:08
Az kaldý.
:12:12
Daha yavaþ olun.
:12:47
Hiç paramýz kalmadý.
Malzemelerimi satacaðým.

:12:50
Ýþe yaramayacak baþka
bir ameliyat için mi?

:12:54
Belki bu sefer iþe yarar.
Peki o zaman nasýl para kazanacaksýn?

:12:58
Eskiden olduðu gibi
portre yaparým.


Önceki.
sonraki.