Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:18
Amerikalý bir film yýldýzýna benzedin.
Bakayým.

:19:26
Bu þeyler çok pahalý.
Çok fazla.

:19:29
Anne. Baba. Size bir sürprizim var.
:19:45
Dikkatli ol!
:19:47
Merak etme. Tamam.
:20:53
Sarýya ihtiyacým var.
Hazýr mý?

:20:55
Neredeyse.
Þimdi ihtiyacým var!

:20:58
Tamam.

Önceki.
sonraki.