Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:04
Buna neden katlanýyorsun?
:56:08
Bak. Diego böyle biri ve
ben onu böyle seviyorum.

:56:12
Böyle olmazsa benim
sevdiðim kiþi olmaz.

:56:16
Her neyse tatlý Gracie.
:56:20
Ben durumu idare ediyorum.
:56:29
Tebrik ederim.
Teþekkürler.

:56:35
Çok büyük bir duvar.
Her zaman öyledir.

:56:39
"Rivera Rockefeller lobisinin
duvarlarýna resim yapacak.""Yeni ve
daha iyi bir gelecek"

:56:44
Lütfen! Ýþime geri dönmeliyim.
Üzgünüm.

:56:51
Siz de ressam mýsýnýz
Bayan Rivera?

:56:54
Hayýr. Sadece oyalanýyorum.
:56:58
O benden çok daha iyidir.
Göreceksiniz.

:57:13
Doktor ne dedi?
:57:17
Acýyý dindirebilirmiþ. Ama kemiklerin
yeniden yerleþtirilmesi gerekiyormuþ.

:57:22
Her zaman ayný þeyi söylerler.
Ezberledim artýk.

:57:27
Hamileyim.
:57:37
Vücudun kaldýrabilir mi?
:57:39
Seni kaldýrabiliyorsa,
küçük Diego'yu da kaldýrabilir.

:57:42
Hayýr Frida.
Pek olumlu bakmýyor.

:57:47
Bu olmaz.
:57:50
Acý çekmene katlanamam.
:57:53
Ben acýya alýþýðým.
:57:57
Ama bu...
:57:59
Ben iyi bir baba...

Önceki.
sonraki.