Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:13
Doktor ne dedi?
:57:17
Acýyý dindirebilirmiþ. Ama kemiklerin
yeniden yerleþtirilmesi gerekiyormuþ.

:57:22
Her zaman ayný þeyi söylerler.
Ezberledim artýk.

:57:27
Hamileyim.
:57:37
Vücudun kaldýrabilir mi?
:57:39
Seni kaldýrabiliyorsa,
küçük Diego'yu da kaldýrabilir.

:57:42
Hayýr Frida.
Pek olumlu bakmýyor.

:57:47
Bu olmaz.
:57:50
Acý çekmene katlanamam.
:57:53
Ben acýya alýþýðým.
:57:57
Ama bu...
:57:59
Ben iyi bir baba...
:58:03
Uygun bir zaman deðil.
:58:05
Rockefeller iþi var.
Detroit. Chicago.

:58:09
Sürekli seyahat edeceðiz.
Hayýr bu çok fazla.

:58:19
Bu bebeði gerçekten istiyor musun Frida?
:58:24
Ýstiyorum.
Pekala.

:58:29
Tamam.
Deneyelim o zaman.

:58:38
Dinle! Dinle!
:58:44
Komünist Manifestosu'nu söylüyor.

Önceki.
sonraki.