Hollywood Ending
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Niciodatã nu este.
Concentrarea lui e bunã doar...

:28:03
Scuze de aia.
:28:05
Concentrarea lui e bunã doar
jumãtate de orã.

:28:07
- E un tip ocupat.
- N-am sã reuºesc sã trec de hol.

:28:10
Nu-þi fã griji.
Te aduc eu la uºã.

:28:12
Al te va duce la uºa principalã...
:28:14
...ºi apoi te duc eu panã aici
la apartament.

:28:18
Ar trebui doar...
Ar trebui sã începem.

:28:20
Bun, mergi drept înainte.
Unu, doi, trei, patru.

:28:23
Asta situeazã primul fotoliu
chiar în dreapta ta. Hal e acolo.

:28:26
- M-am pierdut. Unde ar trebui sã fiu?
- Nu se poate sã te pierzi deja.

:28:28
Doar... rezistã.
:28:30
Dacã Hal e acolo,
tu ar trebui sã vii înainte încã doi paºi.

:28:33
Asta ar fi în dreapta primului
fotoliu.

:28:35
Nu, biroul e pe stânga ta,
de la primul fotoliu, patru paºi.

:28:39
- ªi dupã aia...
- Patru paºi cãtre birou sau stânga....

:28:42
Dar cred cã ar trebui sã începi
de la primul fotoliu.

:28:44
- ªi primul fotoliu...
- Nu gãsesc primul fotoliu.

:28:47
- Nu. Stai. Ãla..... Ãla e biroul.
- Unde sunt acum?

:28:49
- Ãla e biroul. Ãla e biroul.
- Biroul.

:28:52
- Sã vedem. Biroul este la unu,
doi, trei paºi...
- Deci unde ar trebui sã fiu?

:28:54
...la stânga primului fotoliu.
:28:56
Deci, Hal va sta
pe primul fotoliu.

:28:58
Deci cred cã a doua canapea
de aici ar fi bunã.
Deci continui.

:29:01
- Devin confuz.
- Asta era trei...
doi, trei, patru, cinci.

:29:04
Doi paºi în stânga primului fotoliu...
:29:06
la... la dreapta canapelei
sau la dreapta biroului?

:29:09
- La stânga... dreapta...
primului fotoliu.
- La stânga biroului.

:29:12
Deci o sã þin minte cã e
un fotoliu pe partea asta, nu?

:29:15
- Da, ãla e al doilea fotoliu.
- Este un fotoliu aici.

:29:17
Unu, doi, trei.
:29:23
- L-am nimerit? Am nimerit fotoliul?
:29:25
Dacã stau cu faþa cãtre
primul fotoliu...

:29:28
-...sunt opt paºi în stânga celei
de-a doua canapele sau opt paºi...
- Da.

:29:32
Sunt opt paºi cãtre birou...
:29:43
Dacã îþi dau 50 de ani,
te voi aºtepta.

:29:49
Dacã îþi dau douã sentinþe
pe viaþã...

:29:53
...Te voi aºtepta.
:29:56
- Tãiaþi.
- Ce zici?

:29:59
Uh, ºtiam cã o poþi face.
Cred cã ai fost grozavã.


prev.
next.