Morvern Callar
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:09
Öyle bakma. Geri
dönmek istiyorum.

1:07:13
Valizin nerede?
1:07:18
Bilmiyorum.
1:07:24
Bikinini deðiþtirmedin mi?
Buna inanamýyorum.

1:07:33
Bu bize bir servete
mal oldu.

1:07:42
Bu kadarý çok fazla.
1:07:50
- Burasý inanýlmaz.
- Burasý mý? Burasý dað baþý.

1:08:03
Artýk yürüyemeyiz.
1:08:07
Þu tabelaya bak.
Bir otel tabelasý.

1:08:12
- Hadi.
- Orada ben bir þey görmüyorum.

1:08:20
Artýk yürüyemem.
Ayaklarým beni öldürecek.

1:08:59
Ýster misin?

Önceki.
sonraki.