Morvern Callar
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:03
Artýk yürüyemeyiz.
1:08:07
Þu tabelaya bak.
Bir otel tabelasý.

1:08:12
- Hadi.
- Orada ben bir þey görmüyorum.

1:08:20
Artýk yürüyemem.
Ayaklarým beni öldürecek.

1:08:59
Ýster misin?
1:09:15
Burasý çok ürpertici bir yer.
1:09:22
Ýstemediðine emin misin?
1:09:27
Anlamýyor musun? Dað baþýnda
kaybolduk. Geri dönmek istiyorum.

1:09:38
Burada gerçekten harika
vakit mi geçiriyorsun?

1:09:52
- Sen de duydun mu?
- Evet.

1:09:57
Þuna bak.
1:09:59
Sanki biri bizi
gözetliyor gibi.


Önceki.
sonraki.