Morvern Callar
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:15
Burasý çok ürpertici bir yer.
1:09:22
Ýstemediðine emin misin?
1:09:27
Anlamýyor musun? Dað baþýnda
kaybolduk. Geri dönmek istiyorum.

1:09:38
Burada gerçekten harika
vakit mi geçiriyorsun?

1:09:52
- Sen de duydun mu?
- Evet.

1:09:57
Þuna bak.
1:09:59
Sanki biri bizi
gözetliyor gibi.

1:10:14
Bu senin hatan. Bizi
buraya sen getirdin.

1:10:20
Gülmeyi keser misin?
Hiç komik deðil.

1:10:28
Bu yüzden benden
nefret mi ediyorsun?

1:10:34
-Neden söz ediyorsun?
-Benim yüzümden demiþtin deðil mi?

1:10:39
Onu unutmak için beni buraya
getirmen aptalca deðil miydi?

1:10:45
- Kes sesini, o öldü.
- Senin aptallýklarýndan býktým!

1:10:51
Yani en azýndan buraya kadar bir
eþek ya da katýr kiralayabilirdik.


Önceki.
sonraki.