Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:00
23.976
:00:41
Translation
ZALMEN BEHAR

:00:49
Ана, нещо й става на мама.
:00:52
- Какво става?
- Не знам, ела и говори с нея.

:00:55
Стела, все аз трябва
да го правя, отиди ти.

:00:57
Тя иска теб, не мен.
:01:10
- Ана е тук, мама.
- Добро утро.

:01:13
Здрасти, дядо.
:01:17
Кажи нещо.
:01:19
- Мамо?
- Кой е?

:01:22
- Ана е.
- Дъще, ела по-близо.

:01:27
Много съм болна, ще трябва
да направиш закуска за мъжете.

:01:32
Закуска?
:01:33
- Мамо, не може ли Стела да я направи?
- Стела има много работа във фабриката.

:01:38
Дъще, събудих се посред
нощ, цялата потна.

:01:43
Все едно бях в пламъци.
:01:47
О'кей, мама, какво става?
:01:49
Болят ли те краката?
:01:51
- Да.
- Ами гърба ти?

:01:54
- Да.
- А главата ти?

:01:56
Да, и тя.
:01:58
А как е слуха ти?

Преглед.
следващата.