Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:02
И това е работното място на мама.
:16:05
Тези ножици са твой.
Не ги губи.

:16:09
- Всичко се губи на това място.
- Хайде, дай да ти покажа твоята работа.

:16:14
- Ана, внимавай.
- Мамо, вършиш ли си работата?

:16:17
Да, генерале мой.
:16:22
Виж. Тук работата ни е с високо
качество, затова имаме поръчки.

:16:26
Толкова е горещо тук вътре. Не
можете ли да сложите вентилатор?

:16:29
Имаме вентилатор.
:16:30
Да, на ако пуснем вентилатора
ще напрашим роклите.

:16:34
Винаги използувай парата.
И моля те, не изгаряй тюла.

:16:37
- О'кей.
- ОК, това е лесна работа.

:16:41
Винаги проверявай нивото на водата
и ми съобщи когато е ниско, нали?

:16:46
Тогава ще те изпратя да купиш още.
:16:48
Когато си готова,
поставяш роклята тук...

:16:50
на щендера, и й поставяш
пластмасова опаковка...

:16:53
и я слагаш в онази ракла,
нали така?

:16:55
Ако работим усилено днес,
ще завършим тези.

:16:58
Ще имаме сто бройки
от размер 7.

:17:00
Чу ли, г-жа Карлота?
Вече сме почти до 100.

:17:03
Каква красива рокля.
:17:05
Закарваме готовите рокли на дистрибутора
и след това започваме размер 6.

:17:09
Колко ни плащат за
да правим тези рокли?

:17:11
18 $ за всяка една.
:17:14
И за колко ги продават в магазините?
:17:16
Те ги продават в
Блумингдейлс за 600 $.

:17:19
Ние ги правим за 18$,
а те ги продават за 600$...

:17:22
това правилно ли ти изглежда?
:17:25
Просто работи.
:17:30
Мисля, че тя нищо
не знае да прави.

:17:32
Няма да успее, още
по-малко с майка й тук...

:17:34
Тя е толкова арогантна.
:17:42
Нося ви клюка от пазара.
:17:45
Мама, г-жа Кармен има клюка.
:17:47
Аз обичам клюките.
:17:49
Трябва да работите!
:17:52
Ел Дорадо Ортиз...
:17:54
Тайно е влюбен в Розали.
:17:59
Това е ужасно.

Преглед.
следващата.