Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:00
Чу ли, г-жа Карлота?
Вече сме почти до 100.

:17:03
Каква красива рокля.
:17:05
Закарваме готовите рокли на дистрибутора
и след това започваме размер 6.

:17:09
Колко ни плащат за
да правим тези рокли?

:17:11
18 $ за всяка една.
:17:14
И за колко ги продават в магазините?
:17:16
Те ги продават в
Блумингдейлс за 600 $.

:17:19
Ние ги правим за 18$,
а те ги продават за 600$...

:17:22
това правилно ли ти изглежда?
:17:25
Просто работи.
:17:30
Мисля, че тя нищо
не знае да прави.

:17:32
Няма да успее, още
по-малко с майка й тук...

:17:34
Тя е толкова арогантна.
:17:42
Нося ви клюка от пазара.
:17:45
Мама, г-жа Кармен има клюка.
:17:47
Аз обичам клюките.
:17:49
Трябва да работите!
:17:52
Ел Дорадо Ортиз...
:17:54
Тайно е влюбен в Розали.
:17:59
Това е ужасно.
:18:02
Този стар мръсник...
:18:05
изглежда като скапано манго.
:18:07
Ел Дорадо Ортиз
е влюбен в Розали.

:18:11
Мисли, че си доста
кльощава, но би искал...

:18:14
малко да напълнееш.
:18:17
Но не ставай толкова
дебела като Ана.

:18:19
Мамо, трябва да работим сега.
:18:21
Да, генерале мой.
:18:33
- Ти я изгори!
- Ана, нищо не правиш както трябва!

:18:36
Къде отиваш?
:18:38
Дебелана такава.
Чакай!

:18:40
Ела тук!
Не ме карай да те гоня!

:18:47
Ана!
:18:54
Какво става тук?
:18:58
Това е майка ми.

Преглед.
следващата.