Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:01
Това вашата дъщеря ли е?
:19:04
Да, тази дебеланка.
:19:07
Моята дъщеря.
:19:12
Забавлявайте се, дами.
:19:17
Къде отиваш?
:19:20
Къде отиваш по дяволите?
:19:34
Не издържам повече.
:19:38
Твърде стара съм за това.
:19:44
Не знам за какво работя.
:19:47
Моите ръце имат артрит.
:19:51
Ослепявам от толкова
много шиене.

:19:54
Да, мамо, знам. Всички го знаят.
- Не ме докосвай!

:19:59
Махай се! Ако искаш
да се махнеш, махни се!

:20:06
Какво?
:20:08
Срамуваш ли се с мен?
:20:12
Срамуваш ли се да работиш с нас?
:20:17
Толкова усилия, толкова жертви...
:20:25
И всичко за какво?
:20:27
За вас.
:20:31
Ти мислиш, че аз съм само
едно животно за работа.

:20:36
Мамо, хайде да тръгваме.
Нека се връщаме, хайде.

:20:41
О, Боже мой.
:20:44
Дръж се за мен.
Хайде, да се връщаме.

:20:48
Ти трябва да ми помогнеш.

Преглед.
следващата.