Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:06
Какво?
:20:08
Срамуваш ли се с мен?
:20:12
Срамуваш ли се да работиш с нас?
:20:17
Толкова усилия, толкова жертви...
:20:25
И всичко за какво?
:20:27
За вас.
:20:31
Ти мислиш, че аз съм само
едно животно за работа.

:20:36
Мамо, хайде да тръгваме.
Нека се връщаме, хайде.

:20:41
О, Боже мой.
:20:44
Дръж се за мен.
Хайде, да се връщаме.

:20:48
Ти трябва да ми помогнеш.
:21:07
Хайде.
:21:10
Да се държите добре.
:21:15
Колко красиво!
Виж се в огледалото.

:21:31
- Добро утро.
- Добро утро, Горгония.

:21:33
- Как спа?
- Добре, и ти?

:21:38
Как мислиш, с моя артрит?
:21:42
Виждам, че си имаш
нов Свети Антонио.

:21:47
Това е за Ана.
:21:50
И колко години виси това тук?
:21:55
Това...
:21:59
Единадесет години.

Преглед.
следващата.