Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:07
Хайде.
:21:10
Да се държите добре.
:21:15
Колко красиво!
Виж се в огледалото.

:21:31
- Добро утро.
- Добро утро, Горгония.

:21:33
- Как спа?
- Добре, и ти?

:21:38
Как мислиш, с моя артрит?
:21:42
Виждам, че си имаш
нов Свети Антонио.

:21:47
Това е за Ана.
:21:50
И колко години виси това тук?
:21:55
Това...
:21:59
Единадесет години.
:22:01
Сложих го на 18-ия
рожден ден на Стела.

:22:09
Ще го откача.
:22:11
Не! Остави го там.
:22:14
Кой знае, Стела може
все още да се ожени.

:22:19
За Стела е твърде
късно да се ожени.

:22:21
Сега трябва да се
концентрирам върху Ана.

:22:30
Много са вкусни.
:22:32
Точно както ги харесвам.
:22:36
Ти си съкровище.
:22:39
Дядо...
:22:41
Спомняш ли си, нашето злато...
:22:43
близо до нашия роден град,
до хълмовете?

:22:46
Имаше пещера, пълна с злато.
:22:48
Татко, това са само легенди.
:22:52
И хората, които са
виждали пещерата и златото?

:22:57
Това злато не съществува, татко.

Преглед.
следващата.