Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:01
- За какво?
- Напиши за нещо, което познаваш.

:25:04
- Можеш да пишеш за себе си.
- За мен?

:25:06
Защо не?
:25:08
Можеш да го направиш. Ще ти пазя
това докато ми донесеш есето.

:25:11
Върви, напиши го.
:25:13
Чао.
:25:30
Кога тръгваш за Европа?
:25:33
Хей, Джими.
Не знам дали ще ходя.

:25:36
Сестра ми има нужда от мен да й
помогна за нейният моден бутик.

:25:40
Мислех да се присъединя към
теб, няма ли да ходиш вече?

:25:43
Не.
:25:44
Европа е толкова готина. Ще ти
даде изцяло нов поглед за нещата.

:25:47
Какъв поглед?
:25:49
Различно е в Европа.
Нещата тук са твърде лесни.

:25:53
Имаш си всичко,
от училището до колата.

:25:57
Затова искам да преподавам,
да правя нещо различно.

:26:01
Това лято ще работя като
асистент на г-н Гусман.

:26:04
Какво ще правиш?
:26:07
Трябва да вървя,
ще се видим по-натам.

:26:16
Твоя номер?
:26:18
Може би да се
видим някой път.

:26:21
Да, трябва да вървя.
:26:24
Чао.

Преглед.
следващата.