Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:22
- Здрасти, Джими.
- Какво става?

:24:24
- Ана, как е?
- Г-н Гусман, направих го.

:24:27
- Попълних заявленията.
- Поздравления, Ана.

:24:31
Вярно ли го написа?
:24:32
- Разбира се.
Аз не лъжа в заявленията.

:24:34
С изключение за моето тегло.
:24:41
Къде е личното изложение?
:24:43
- Не мислих, че е нужно.
- Не го ли написа?

:24:47
Трябва да напишеш едно.
:24:51
Имам приятел Декан в
Колумбийския Университет.

:24:54
Ако го напишеш сега
мога да му го занеса

:24:56
и да те вкарам за
семестъра през септември.

:24:58
- Наистина ли?
- Но трябва да напишеш едно есе.

:25:01
- За какво?
- Напиши за нещо, което познаваш.

:25:04
- Можеш да пишеш за себе си.
- За мен?

:25:06
Защо не?
:25:08
Можеш да го направиш. Ще ти пазя
това докато ми донесеш есето.

:25:11
Върви, напиши го.
:25:13
Чао.
:25:30
Кога тръгваш за Европа?
:25:33
Хей, Джими.
Не знам дали ще ходя.

:25:36
Сестра ми има нужда от мен да й
помогна за нейният моден бутик.

:25:40
Мислех да се присъединя към
теб, няма ли да ходиш вече?

:25:43
Не.
:25:44
Европа е толкова готина. Ще ти
даде изцяло нов поглед за нещата.

:25:47
Какъв поглед?
:25:49
Различно е в Европа.
Нещата тук са твърде лесни.

:25:53
Имаш си всичко,
от училището до колата.

:25:57
Затова искам да преподавам,
да правя нещо различно.


Преглед.
следващата.