Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:01
Не ме обичай толкова много.
:34:03
И ти, момиче?
:34:06
Стела, ако не ми плащаш,
как ще спестя някакви пари?

:34:09
За какво?
:34:12
- Забрави.
- Ана, ти си такава егоистка.

:34:16
Очакваш да правя тази
мръсна работа без нищо?

:34:19
Това ли е мръсна работа?
:34:21
Това е робски труд.
:34:23
Не го ли разбирате?
:34:24
Вие сте евтина работна
ръка за Блумингдейлс!

:34:27
Ние не сме евтина работна ръка.
:34:29
Откъде знаеш какво е
тежка работа?

:34:32
Само си обръщала
хамбургери досега!

:34:34
Аз съм признателна за това,
което мама ме е научила.

:34:37
И съм горда с това, което правя!
:34:38
Малко изчадие!
:34:40
Никога не съм искала
да работя тук!

:34:42
Още по-малко за нищо.
:34:46
Виждаш ли какви
проблеми причиняваш?

:35:00
Стела?
:35:02
Хайде, съжалявам, ок?
:35:06
Ще ти помогна.
:35:07
- Можеш ли да работиш
докато ти платя?

:35:12
Да.
:35:16
Благодаря.
:35:18
Да се връщаме на работа.
:35:42
Ти се изгори, дъще!
:35:48
"Зарасни, зарасни, жабешка опашка".
:35:51
"Ако не зараснеш сега,
зарасни утре".


Преглед.
следващата.