Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:00
Стела?
:35:02
Хайде, съжалявам, ок?
:35:06
Ще ти помогна.
:35:07
- Можеш ли да работиш
докато ти платя?

:35:12
Да.
:35:16
Благодаря.
:35:18
Да се връщаме на работа.
:35:42
Ти се изгори, дъще!
:35:48
"Зарасни, зарасни, жабешка опашка".
:35:51
"Ако не зараснеш сега,
зарасни утре".


Преглед.
следващата.