Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:00
Ще опитам.
:41:03
Здравейте, г-жа Глас тук ли е?
:41:05
Коя сте вие?
:41:06
Аз съм доставчик на г-жа Глас,
моето име е Стела Гарсия.

:41:10
- Имате ли среща?
- Не.

:41:13
Имате нужда да си запишете час.
:41:15
Ок, нямаме среща, да тръгваме.
:41:19
Здравейте, г-жа Глас.
:41:21
- Стела.
- Здравей.

:41:23
Какво мога да направя за теб?
:41:24
Знам, че миналия месец
закъсняхме няколко дни...

:41:28
но...
:41:30
се надявахме че...
:41:33
че вие...
:41:35
Имаме нужда от аванс. Пари...
:41:37
да платим сметките, електричеството
така че да можем да работим...

:41:40
и да произведем вашите рокли
навреме когато имате нужда от тях.

:41:44
И коя си ти?
:41:47
Аз съм бизнес-партньора
на Стела, Ана.

:41:51
Ана, Стела знае правилата.
:41:55
Не мога да плащам аванси.
:41:58
На първо място
рискувах да я наема...

:42:01
защото вярвам, че жена като мен
трябва да помага такива като теб...

:42:04
но не мога да ти помагам
толкова много.

:42:06
Трябва да си помогнете сами и
да спазвате крайните си срокове.

:42:09
Срока е до края на месеца, когато
поръчката трябва да бъде изпратена.

:42:13
Имате 10 дни, скъпа.
10 дни, това е.

:42:17
Ще се върна в 3:00h.
:42:21
Тя е по-лоша отколкото ми каза.
:42:24
Каза ли нещо, Стела?
:42:25
- Не.
- Защото ми се причу, че каза.

:42:28
Не съм казала нищо.
:42:31
Разбирам.
:42:33
Желая ви приятен ден, дами.
:42:44
Не можеш ли да си
държиш устата затворена?

:42:46
Просто се опитвах да помогна.
:42:49
Опитвам се да държа фабриката
отворена за всички нас.

:42:53
Знаеш, че хората зависят от мен.
:42:59
Майка ти те очаква, скъпа.

Преглед.
следващата.