Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:01
защото вярвам, че жена като мен
трябва да помага такива като теб...

:42:04
но не мога да ти помагам
толкова много.

:42:06
Трябва да си помогнете сами и
да спазвате крайните си срокове.

:42:09
Срока е до края на месеца, когато
поръчката трябва да бъде изпратена.

:42:13
Имате 10 дни, скъпа.
10 дни, това е.

:42:17
Ще се върна в 3:00h.
:42:21
Тя е по-лоша отколкото ми каза.
:42:24
Каза ли нещо, Стела?
:42:25
- Не.
- Защото ми се причу, че каза.

:42:28
Не съм казала нищо.
:42:31
Разбирам.
:42:33
Желая ви приятен ден, дами.
:42:44
Не можеш ли да си
държиш устата затворена?

:42:46
Просто се опитвах да помогна.
:42:49
Опитвам се да държа фабриката
отворена за всички нас.

:42:53
Знаеш, че хората зависят от мен.
:42:59
Майка ти те очаква, скъпа.
:43:03
Майка ти се е побъркала.
:43:05
Сега ли го забеляза?
:43:08
Тя иска нейното
малко момиче при нея.

:43:10
Кой знае, какво ще иска?
:43:11
- Здрасти.
- Здрасти.

:43:14
Какво?
:43:18
Затвори вратата.
:43:28
Имам сутрешно гадене.
:43:30
Мамо, не е сутрин, а е вечер.
:43:33
Ана, говоря сериозно.
:43:36
Утеши ме.
:43:40
Някога помисляла ли си, че
може би не си бременна...

:43:42
и просто си въобразяваш всичко това?
:43:46
Аз съм бременна.
Една жена го знае.

:43:50
Не съм имала цикъл от три месеца.
:43:53
Тогава защо не отидеш да
говориш с доктора, не с мен.


Преглед.
следващата.