Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:10
Имаш наистина красиво лице.
:46:17
Само моето лице ли?
:46:21
Съжалявам.
:46:24
Не приемаш лесно комплименти?
:46:26
Не. комплиментите, не е една
от темите на моя списък.

:46:31
И не искаш да ми
покажеш списъка?

:46:34
- Не.
- Не.

:46:37
Големите гърди в списъка ли са?
:46:41
- Здрасти.
- Нека да поръчаме.

:47:12
- Прекарах приятно тази вечер.
- Аз също.

:47:18
Ето там трябва да се
срещна с моя дядо.

:47:23
Мисля, че тук трябва
да се разделим.

:47:35
Ок, чао.
:47:37
Чао.

Преглед.
следващата.