Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:12
- Прекарах приятно тази вечер.
- Аз също.

:47:18
Ето там трябва да се
срещна с моя дядо.

:47:23
Мисля, че тук трябва
да се разделим.

:47:35
Ок, чао.
:47:37
Чао.
:48:37
Отново дойде датата, Панчита?
:48:40
Да.
:48:42
Днес е годишнината от
смъртта на моят баща.

:48:52
Той беше толкова хубав.
:48:55
Да.
:48:57
Той беше много елегантен мъж.

Преглед.
следващата.