Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:48:37
Отново дойде датата, Панчита?
:48:40
Да.
:48:42
Днес е годишнината от
смъртта на моят баща.

:48:52
Той беше толкова хубав.
:48:55
Да.
:48:57
Той беше много елегантен мъж.
:49:02
В деня, в който той умря...
:49:05
не можех да платя болницата...
:49:07
така че симулирах...
:49:10
че той е все още жив...
:49:13
и го поставих в
инвалидна количка...

:49:15
и го закарах вкъщи с такси.
:49:24
Ти си била добра дъщеря, Панчита.
:49:27
Опитах.
:49:38
- Здрасти, Стела.
- Здрасти, г-н Хиро.

:49:40
- Наема закъснява с три седмици.
- Толкова съжалявам.

:49:44
Ще може ли да платите
наема в края на месеца?

:49:47
- Да, разбира се.
- Добре.

:49:51
Харесвам ви като наемател и
не искам да ви изхвърлям.

:49:55
Не.
:49:57
Поздравете Розали от мен.
:49:58
Ще я поздравя.

Преглед.
следващата.