Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:00
О'кей.
:51:02
Ще дам назаем пари на Стела.
:51:06
Благодаря, татко.
:52:03
Стела, нека да видя.
:52:07
Красиво е.
:52:08
- Ти ли го нарисува?
- Да.

:52:10
Лъжеш. Сигурно си го
копирала от списание.

:52:13
Не, аз го направих.
:52:15
Правя моя собствена линия.
Би ли купила рокля като тази?

:52:18
Разбира се бих си купила
рокля като тази. Ако ми стане.

:52:32
Тази сива рокля е най-голямата
поръчка, която някога съм имала.

:52:36
Няма да е лесно.
:52:37
Ако не я свършим до края на месеца
доставчика няма да ни плати.

:52:42
Нека да им докажем,
че можем да го направим.

:52:44
Нека да направим 150 сиви рокли с
по-добро качество от всеки друг.


Преглед.
следващата.