Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:00
Чао.
:50:19
Татко!
:50:24
Анита.
:50:26
- Какво правиш тук?
- Тате, имам нужда от помощ.

:50:29
Казвах на Стела много пъти.
:50:33
"Ако нямаш парите предварително...
:50:36
"не го прави. "
:50:37
Да, знам, но тя работи усилено...
:50:40
и просто не става.
:50:45
Тя трябва да плати
наема така или иначе.

:50:47
Знам, татко, но не е нейна вината.
:50:52
Имам предвид, никога не съм
осъзнавала колко усилено работи тя.

:51:00
О'кей.
:51:02
Ще дам назаем пари на Стела.
:51:06
Благодаря, татко.

Преглед.
следващата.