Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:01
Дори аз, в моето
състояние, ходя като дама.

:54:29
Ало.
:54:33
Ало.
:54:34
Ана там ли е?
:54:37
Кой е?
:54:39
Сесилия.
:54:44
Да. Сега ще я извикам.
:55:08
Искате ли да слушате
музика тази вечер?

:55:10
Не благодаря ви.
:55:13
Да тръгваме, момчета.
:55:14
Добър вечер.
:55:17
- Здрасти.
- Готова ли си?

:55:42
Какво става?
:55:48
Джими, майка ти разбира ли те?
:55:52
Повечето пъти.
:55:57
- А твоята майка?
- Не.


Преглед.
следващата.