Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:08
Искате ли да слушате
музика тази вечер?

:55:10
Не благодаря ви.
:55:13
Да тръгваме, момчета.
:55:14
Добър вечер.
:55:17
- Здрасти.
- Готова ли си?

:55:42
Какво става?
:55:48
Джими, майка ти разбира ли те?
:55:52
Повечето пъти.
:55:57
- А твоята майка?
- Не.

:56:00
Не знам, все едно ме мрази.
:56:02
Тя мисли, че аз съм дебела,
грозна и Бог знае какво...

:56:05
Ти не си дебела.
:56:07
Ти си красива.
:56:13
Къде каза на майка ти,
че отиваш тази вечер?

:56:17
Тя мисли, че аз съм
отново на литургия.

:56:21
Значи, това е грях?
:56:26
Не, това е бесо(целувка).
:56:29
Целувка.
:56:39
Не мога да повярвам, че заминавам
след две седмици в колежа за учители.

:56:46
Ана, не се безпокой.
:56:49
И теб ще те приемат също в колеж.

Преглед.
следващата.