Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:00
Не знам, все едно ме мрази.
:56:02
Тя мисли, че аз съм дебела,
грозна и Бог знае какво...

:56:05
Ти не си дебела.
:56:07
Ти си красива.
:56:13
Къде каза на майка ти,
че отиваш тази вечер?

:56:17
Тя мисли, че аз съм
отново на литургия.

:56:21
Значи, това е грях?
:56:26
Не, това е бесо(целувка).
:56:29
Целувка.
:56:39
Не мога да повярвам, че заминавам
след две седмици в колежа за учители.

:56:46
Ана, не се безпокой.
:56:49
И теб ще те приемат също в колеж.
:57:16
Готови ли сме?
:57:18
Имаш още една рокля за гладене.
:57:21
Стела, това е красиво.
:57:23
Ти ли я направи?
:57:26
- За какво е?
- Тя е за теб.

:57:29
Хайде, знаеш, че не
мога да влезна в нея.

:57:34
Разкроих я специално за твоето тяло.
:57:37
Хубавите рокли не са
само за слаби момичета.

:57:40
Тази е твоя.
:57:44
- Изхарчих много пари за този плат.
- Млъкни!

:57:55
Твой ред е.
:57:58
Благодаря ти, любов моя.

Преглед.
следващата.