Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:16
Готови ли сме?
:57:18
Имаш още една рокля за гладене.
:57:21
Стела, това е красиво.
:57:23
Ти ли я направи?
:57:26
- За какво е?
- Тя е за теб.

:57:29
Хайде, знаеш, че не
мога да влезна в нея.

:57:34
Разкроих я специално за твоето тяло.
:57:37
Хубавите рокли не са
само за слаби момичета.

:57:40
Тази е твоя.
:57:44
- Изхарчих много пари за този плат.
- Млъкни!

:57:55
Твой ред е.
:57:58
Благодаря ти, любов моя.
:58:05
- Кой е наред?
- Аз.

:58:07
Тук играя.
:58:10
Какво искате?
:58:11
Сеньора, мога ли да
говоря с дъщеря ви?

:58:13
- Не, тя не е тук.
- Мамо, какво говориш?

:58:16
- Аз съм тук, отвори вратата.
- Какво става сега?

:58:19
Това е онзи мъж,
който търси винаги Ана.

:58:23
Добре, нека да видя.
:58:26
- Добър ден.
- Добър ден.

:58:28
- Влезте.
- Благодаря.

:58:31
- Постигна го.
- Какво?

:58:33
- Приеха те.
- Какво?

:58:35
Деканът ми се обади
лично с новината.

:58:37
Боже мой,
сериозно ли говориш?

:58:39
Вашата дъщеря беше приета...
:58:41
в Колумбийския университет
с пълна стипендия.

:58:45
Моля ви, влезте,
седнете.

:58:47
Приели са ме със стипендия?
:58:52
И така, къде е този
Колумбийския университет?

:58:55
В Ню Йорк.
:58:56
Ню Йорк?
:58:57
Какво му е лошото на това?

Преглед.
следващата.