Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:08:02
Баба е това, което трябваше
да бъда на тази възраст.

1:08:06
Знаеш ли, Ана...
1:08:08
ти не изглеждаш зле.
1:08:10
- Ако отслабнеш...
- Престани!

1:08:13
Можеш да бъдеш красива!
1:08:14
Престани!
Ти също си дебела!

1:08:17
- Тогава, защо трябва да те слушам?
- Ана, не яж флан-а.

1:08:49
Това е красиво.
1:08:57
Направо воня.
1:08:59
Проклятие!
1:09:00
Кой пръдна?
1:09:02
Този, който го помирише първи
е този, който го изпуска.

1:09:10
Ана, моля те, не прахосвай
дестилираната вода, скъпа е.

1:09:14
Стела, толкова горещо е тук вътре.
1:09:16
Сериозно, имам
чувството, че аз съм в ад.

1:09:24
- Петнадесет, шестнадесет...
- Колко ни остават да приключим?

1:09:28
Осемнадесет.
1:09:29
Само 18?
1:09:33
Какво облекчение, почти
приключихме с това.

1:09:36
Ана! Какво правиш?
1:09:38
Мамо, хайде.
1:09:40
Толкова е горещо, цялата пара
ме изпотява като прасе.

1:09:42
Ние също се потим, но не
си сваляме дрехите.

1:09:45
Защо не?
1:09:46
Всички сме жени, всички
имаме същите неща.

1:09:50
Облечи я.
1:09:51
Стела, Розали, Панча, моля ви.
1:09:53
Не ви ли е горещо в тези дрехи?
Чувствам се толкова лепкава.

1:09:57
- Не те ли е срам?
- От какво?

1:09:59
Погледни се, изглеждаш ужасно.

Преглед.
следващата.