Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:11:01
Розали, млъкни!
Изправи се, погледни се.

1:11:04
Ако ти си крава,
тогава аз съм хипопотам.

1:11:07
- А аз съм слоница.
- А аз съм кит.

1:11:11
Толкова си мършава в
сравнение с всички нас.

1:11:14
Не, не съм, погледнете
дебелите ми бедра.

1:11:18
- Хайде.
- И моят целулит.

1:11:20
Искаш ли да видиш целулит?
1:11:22
Добре, хайде.
Ти започна първа.

1:11:25
Не е мазнина, целулит.
1:11:27
Това е целулит.
1:11:29
Извинете ме, дами.
1:11:33
Това е целулит!
1:11:35
Добре де, Стела, не е толкова лошо.
1:11:37
Това е нищо.
1:11:38
Вие не разбирате.
1:11:40
Имам толкова стрий...
1:11:41
по ръцете и по гърдите.
1:11:44
Това е малко, скъпа.
Искаш да видиш стрий ли?

1:11:47
Ето ти.
1:11:48
Имам стрий вървят от север на юг.
1:11:53
Дами, дами...
1:11:55
нека ви покажа стрий.
1:12:02
От изток на запад!
1:12:05
Исусе, тя печели.
1:12:11
Всички, ли полудяхте?
1:12:13
Дами, вижте, колко сме красиви!
1:12:17
И колко добре се усещаме!
1:12:19
Да се отървеш от всички дрехи
и да се освободиш напълно!

1:12:23
О'кей, дами, имаме
работа за вършене. Хайде.

1:12:25
Кой го интересува как изглеждаме
като никой не ни гледа?

1:12:29
Мамо, не ти ли е горещо?
1:12:31
Мамо, какъв е този белег?
1:12:35
Този ли?
1:12:37
Този, това си ти.
1:12:42
Това е голям белег.
1:12:52
Погледни се.
1:12:54
Погледнете се всички.

Преглед.
следващата.