Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:18:19
Мамо, излез и ми дай
благословията си, моля те.

1:18:29
Да тръгваме,
ще изпуснеш самолета.

1:19:10
Късмет, братовчедке.
Пиши ни от Ню Йорк.

1:19:12
О'кей?
1:19:17
Ще ти идваме на гости.

Преглед.
следващата.