Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:19:10
Късмет, братовчедке.
Пиши ни от Ню Йорк.

1:19:12
О'кей?
1:19:17
Ще ти идваме на гости.
1:20:06
Това е за мен.
1:20:10
Не се безпокой за мен.
1:20:13
Винаги ще бъдеш
в моето сърце.

1:20:26
Благодаря, татко.
1:20:29
Пази се много, дъще.

Преглед.
следващата.