Super Troopers
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:02
-Už sis zažádal o pøeložení?
1:16:04
Ne, našel jsem místo hlídaèe.
Na poštì.

1:16:07
-No páni.
-Koneènì si aspoò nìkoho zastøelíš.

1:16:16
-Na konec srandy.
-Na vás.

1:16:24
-Co se dìje, prasáci?
1:16:28
Akorát jsem vyklidil skøíòku.
1:16:31
Smrdí sice jako tchoø,
ale urèitì mi bude chybìt.

1:16:33
Nakonec, to se dá øíct o všech,
které jsem kdy mìl.

1:16:35
-Co to kurva je?
-Co co kurva je?

1:16:39
-Co to mᚠna sobì?
-Jsem policajt. Co jste vy?

1:16:43
-M욝ák?
-Grady mìl volné místo. Dobrá nabídka.

1:16:46
Proè nosíš tuhle uniformu
na mojí stanici?

1:16:49
Podívejme, kdopak to mluví,
pane Rifloò.

1:16:51
Vypadᚠjako prezident, pøedseda
a øeditel Levi Strauss dohromady.

1:16:55
Kde jsi vzal ten kanadský smoking?
1:16:57
Donášels na nás Gradymu.
1:17:00
Ani se nebudu obtìžovat
na tohle odpovídat.

1:17:04
Nic proti vám nemám.
Nic, co by pár piv nespravilo.

1:17:07
Co tak dát si jedno na mì, Ramrode?
1:17:11
Zdovolením.
1:17:14
Hned se vrátím.
1:17:16
-Co to kurva bylo?
-Už dávno jsme ho mìli
vytáhnout na dvorek a zastøelit.

1:17:21
-Jo, kapitáne.
-Musím zavolat Uršule.

1:17:24
Musíme ho dostat.
Za tohle musí zaplatit.

1:17:27
Nikdo mi tady nebude
nosit m욝áckou uniformu!

1:17:29
-Farva pùjde ke dnu!
-Jo! Správnì!

1:17:31
-Grady pùjde ke dnu!
-Jo!

1:17:32
Všichni tihle šmejdi
pùjdou ke dnu.

1:17:38
-Co je?
1:17:56
Vítejte u Dimpus Burger.
Co vám mohu nabídnout?

1:17:59
-Ahoj.
-Tady strážník Rod Farva.


náhled.
hledat.