Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:21
Добре. Това е нищо работа.
:05:24
Магическа отвара 1647A.
:05:27
"Брадавица от волска жаба.
:05:33
"Парченце масло.
:05:36
"Мляко от Калкутска крава"
:05:43
Май от това ще стане
нещо изключително.

:05:50
Едно, две, две и половина...
:05:54
...три!
:05:59
Какво стана?
Магическата ми отвара гръмна?

:06:05
Това мляко е от магазина.
:06:07
Я да видим.
:06:09
О, боже.
:06:10
"В никакъв случай заместители."
:06:15
Плъхове!

Преглед.
следващата.