Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:05
Не виждаш ли че се опитвам да работя?
:08:18
Чакай малко, господинчо.
:08:20
Имам работа за теб.
По-важна от това да преследваш онази мишка.

:08:23
Трябва да отскоча до Калкута
и да издоя една крава.

:08:26
Докато ме няма,
искам да пазиш този пръстен.

:08:30
Много е важно да не му се случи нищо.
:08:34
Разбра ли?
:08:38
Ако свършиш добре работата,
ще те наградя с най-голямата...

:08:43
...най-сочната и най-вкусната...
:08:46
...сьомга, която си ял.
:08:48
Но ако нещо му се случи,
ще има едно коте по-малко

:08:52
след което да се чисти.
:09:08
Е, Том. Мислиш ли че ще се справиш?
:09:12
Добро момче.
:09:14
Калкута, ето ме!

Преглед.
следващата.