Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:08
Е, Том. Мислиш ли че ще се справиш?
:09:12
Добро момче.
:09:14
Калкута, ето ме!

Преглед.
следващата.