Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:12
Цяла сутрин не съм се откъснал
от пръстени.

:20:15
Сватбени пръстени, халки за крака, халки за нос.
:20:17
Ще ида да обядвам
и да се разсея от работата.

:20:21
Знам точно какво ще ям.
:20:22
Лучени кръгчета.

Преглед.
следващата.