Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:27:59
Какво по....
:28:04
Сива котка. Кой те пусна?
:28:08
Направил си бъркотия
гонейки нещо.

:28:10
Какво ли е?
:28:13
Мишка с пръстен на главата?
:28:20
Почакай, господинчо.
:28:26
Глупак такъв.... Разби ми магазина!
:28:41
Но ако нещо му се случи,
ще има едно коте по-малко

:28:45
след което да се чисти.
:28:58
Добре дошли в къщата на забавата
на медиума Друпи.


Преглед.
следващата.