Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:04
Сива котка. Кой те пусна?
:28:08
Направил си бъркотия
гонейки нещо.

:28:10
Какво ли е?
:28:13
Мишка с пръстен на главата?
:28:20
Почакай, господинчо.
:28:26
Глупак такъв.... Разби ми магазина!
:28:41
Но ако нещо му се случи,
ще има едно коте по-малко

:28:45
след което да се чисти.
:28:58
Добре дошли в къщата на забавата
на медиума Друпи.

:29:02
Той вижда всичко, той знае всичко,
и срещу заплащане казва всичко.

:29:05
И за ваш късмет, е специалист по мишки.
:29:13
Да съм маймунски чичо.
Леля и братовчед също.

:29:16
Гледай какъв камък!
:29:18
Трябва да го имам!
:29:40
Заповядай, малки приятелю.
:29:46
Трябва да свалиш
шапката си

:29:49
преди да видиш великия, всемогъщ
и всезнаещ Друпи.


Преглед.
следващата.