Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:29:02
Той вижда всичко, той знае всичко,
и срещу заплащане казва всичко.

:29:05
И за ваш късмет, е специалист по мишки.
:29:13
Да съм маймунски чичо.
Леля и братовчед също.

:29:16
Гледай какъв камък!
:29:18
Трябва да го имам!
:29:40
Заповядай, малки приятелю.
:29:46
Трябва да свалиш
шапката си

:29:49
преди да видиш великия, всемогъщ
и всезнаещ Друпи.

:30:07
Това е заседнало на главата ти, нали?
Затвори ми устата и ме наречи Ласи!

:30:11
Да видим дали мога да ти помогна, младежо.
:30:18
Почти успях.
:30:20
Добре, сега го хванах!
:30:41
Това се е слепнало повече
отколкото зелено на детелина.


Преглед.
следващата.