Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:07
Това е заседнало на главата ти, нали?
Затвори ми устата и ме наречи Ласи!

:30:11
Да видим дали мога да ти помогна, младежо.
:30:18
Почти успях.
:30:20
Добре, сега го хванах!
:30:41
Това се е слепнало повече
отколкото зелено на детелина.

:31:37
Здравей, Джо.
:31:39
Аз съм медиума Друпи.
Виждам всичко, знам всичко и казвам всичко.

:31:44
Сега ще ти предскажа бъдещето.
:31:46
Кристалната топка ми казва,
че ще станеш

:31:49
велик сумист.
:31:55
Не можеш да противоречиш на кристалната топка.

Преглед.
следващата.