Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:37
Здравей, Джо.
:31:39
Аз съм медиума Друпи.
Виждам всичко, знам всичко и казвам всичко.

:31:44
Сега ще ти предскажа бъдещето.
:31:46
Кристалната топка ми казва,
че ще станеш

:31:49
велик сумист.
:31:55
Не можеш да противоречиш на кристалната топка.
:32:23
О, не!
:32:25
Гадателските ми способности ми казват,
че си в голяма опасност.

:32:30
Не мърдай, малкия.
Това няма никак да боли.

:32:38
Това ме наранява повече, отколкото пръстенът.
Имам предвид теб.

:32:43
Профсъюзът на гадателите нарежда
15 минутна почивка за кафе.

:32:47
Извинете ме.

Преглед.
следващата.